Steg 8:

Mittenlinorna (powerlinorna) fästes i framkanten på kiten och styrlinorna fästes på kitens vingspetsar.