Steg 5:

Säkra din kite återigen med sandsäck eller mjuk tyngd som inte skadar duken.